zmiany naczyniowe

Zmiany naczyniowe

Bardzo dużym problemem wielu osób są rozszerzone naczynka krwionośne twarzy i dekoltu. Początkowo zazwyczaj obecny jest tylko rumień, wyraźnie nasilony pod wpływem emocji, lecz z upływem czasu zaczynają uwidaczniać się pojedyncze drobne naczynka o żywoczerwonej barwie, które określamy mianem teleangiektazji. 

Pacjenci z tzw. cerą naczyniową mają najczęściej delikatną, cienką i suchą skórę, a ich płytko położone naczynia są widoczne, mało elastyczne i słabe, ze skłonnościami do pękania.

Czynnikami środowiskowymi sprzyjającymi pojawianiu się nowych naczynek są ekspozycja na ekstremalne temperatury i ich gwałtowne zmiany, wiatr, promieniowanie UV, alkohol, kawa, niektóre przyprawy oraz niewłaściwa pielęgnacja. Teleangiektazje występują częściej u osób przewlekle stosujących kortykosteroidy, w przebiegu nadciśnienia, twardziny układowej, a także u kobiet, co ma związek z oddziaływaniem estrogenów na skórę i ściany naczyń.

Zasady postępowania z cerą naczyniową:

  • Odpowiednia pielęgnacja skóry,
  • unikanie czynników środowiskowych, które sprzyjają pojawianiu się nowych teleangiektazji,
  • zabiegi wzmacniające naczynka oraz zmniejszające rumień twarzy,
  • regularne usuwanie pojawiających się rozszerzonych naczynek.

Rozszerzenia żylne, występujące głównie na kończynach dolnych, dają się łatwo odróżnić od teleangiektazji, ponieważ są zwykle niebieskie lub fioletowe, mają większą średnicę, długość i nieregularny przebieg. Często towarzyszą niewydolności krążenia żylnego i współistnieją z większymi żylakami. Skłonności do ich rozwoju mają charakter dziedziczny, a zmiany nasilają się z wiekiem i pod wpływem ciąży. Należy pamiętać, że laserowe usuwanie naczynek kończyn dolnych jest skuteczną metodą poprawy wyglądu skóry, ale dla utrzymania korzystnych efektów wymagane jest kompleksowe leczenie niewydolności naczyń żylnych. Duże, głęboko położone naczynia wymagają leczenia chirurgicznego bądź skleroterapii, poprzedzonych diagnostyką dopplerowską, podczas gdy laseroterapia jest jedną z najskuteczniejszych metod usuwania powierzchownie położonych rozszerzeń żylnych.

METODY LECZENIA ZA POMOCĄ NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII MEDYCYNY ESTETYCZNEJ: